Ammonium Sulfate SA, (NH4)2SO4

ItemSpecification
Appearancewhite Powder
Nitrogen20.5% min
Moisture1% max
Size0-1mm
Sulphur24%min
 • Description
 • Công thức : (NH4)2SO4
 • Xuất xứ : Taiwan,China,Japan
 • Quy cách : Bao 40 kg, Bao 50 kg

Ammonium Sulfate SA, (NH4)2SO4

Thông tin về Ammonium Sulfate SA :

 • (ammonium sulfate), (NH4)2SO4. Tinh thể không màu, hình thoi, hoặc bột trắng, khối lượng riêng 1,77 g/cm3, tnc = 140 oC; phân huỷ ở 280 oC. Không tan trong etanol; dễ tan trong nước: ở 0 oC, 71 g AS tan trong 100 g nước; ở 20 oC, 76 g; ở 100 oC, 97 g. Trong dung dịch nước, AS bị thuỷ phân và cho môi trường axit. Điều chế từ amoniac và axit sunfuric. Là chất kết tủa protein. Dùng làm phân bón để bón cây  hay gọi là ĐẠM 1 láTên thường gọi: phân SA, Amonium Sulphate

  Mô tả: S.A ở dạng hạt màu trắng, không mùi. Tan trong cồn, acetone…

  Xuất xứ: Korea, Japan, Taiwan, Indo. Chúng ta còn không quên là VN mình cũng SX được SA từ lâu, nhưng không thể cạnh tranh với hàng TQ.

  Đóng gói: 40 – 50kg/bao.

Ứng dụng

  • S.A được ứng dụng chính làm phân bón.
  • Trong sản xuất phèn Ammoniac, H2SO4… hoặc trong thuộc da, mạ sắt

Welcome to contact us!!!