AMMONIUM SULPHATE – SA

ItemSpecification
Appearancewhite Powder
Nitrogen20.5% min
Moisture1% max
Size0-1mm
Sulphur24%min
  • Description

AMMONIUM SULPHATE – SA

THÔNG TIN SẢN PHẪM

Phân SA: Dạng hạt màu trắng sữa.

Đạm (N)   : 21 % tối thiểu.Lưu huỳnh (S) : 24% tối thiểu

– Ứng dụng : Dùng làm phân bón gốc cho cây trồng, đất bạc màu(thiếu lưu huỳnh. Chủ yếu làm phân bón thúc.

Phân SA hoàn toàn tan trong nước 100%. Nhanh chóng phân ly thành ion amôn và sulphate.

Phân SA cung cấp trực tiếp cho cây trồng chất đạm và lưu huỳnh và cũng là loại phân có thể dùng chung với các loại phân khác.

Welcome to contact us!!!